ALOVO

Alovo, all around the eggs!

Met meer dan 35 jaar ervaring geeft Asher Lugassi van Alovo verschillende veehouderijen advies over het broedproces. Daarnaast helpt hij bij het ontwikkelen en verkopen van landbouw- en broederijmachines.